SANOP Official Team

vrijwilligers voor  de rallysportContact

Bestuur

Als vereniging hebben we een bestuur. Dit zijn onze bestuursleden:


Voorzitter           : Tara Fikkert

Bestuurslid -       : Mathijs Dik
Vice-Voorzitter

Bestuurslid         : Berry Zoethout

Bestuurslid         : Jurgen de Kroon

Secretaris -        : Betty Jansen
Penningmeester